Instagram
Wydrukuj tę stronę

Radni i Składy Komisji Stałych kadencji 2018-2023

Rada Gminy Puławy VIII kadencji:

Dorota Osiak – Przewodnicząca Rady Gminy

Marek Tomasz Maik – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Puławy

Tomasz Mizak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Puławy

 

Mariola Lucyna Antoniak

Beata Bochra

Paweł Gębala

Wojciech Adam Jabłoński

Paweł Lisowski

Krzysztof Adam Misztak

Walentyna Nowak

Beata Nowicka

Halina Osiak

Zdzisław Urbanek

Marek Woszczyk

Katarzyna Anna Zawadzka


Skład Komisji budżetowej i mienia komunalnego:

Marek Tomasz Maik – Przewodniczący

Tomasz Mizak – Zastępca Przewodniczącego

 

Mariola Lucyna Antoniak

Beata Bochra

Wojciech Adam Jabłoński

Paweł Lisowski

Krzysztof Adam Misztak

Walentyna Nowak

Beata Nowicka

Dorota Osiak

Halina Osiak

Zdzisław Urbanek

Marek Woszczyk

Katarzyna Anna Zawadzka


Skład Komisji skarg, wniosków i petycji:

Halina Osiak – Przewodnicząca

 

Paweł Lisowski

Walentyna Nowak

Beata Nowicka

Zdzisław Urbanek


Skład Komisji rewizyjnej:

Beata Nowicka – Przewodnicząca

 

Paweł Gębala

Paweł Lisowski

Marek Woszczyk

Katarzyna Anna Zawadzka

 

Czytany 13377 razy