Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Referat Społeczno-Administracyjny

Referat realizuje zadania z zakresu spraw organizacyjnych, spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kadrowych i socjalnych pracowników Urzędu Gminy, ochrony przeciwpożarowej i współdziałania z jednostkami OSP, spraw wojskowych, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
Szczegółowy zakres zadań referatu określa Regulamin Organizacyjny, który dostępny jest tutaj.


Pracownicy referatu:

Małgorzata Włoch-Kamola - Kierownik Referatu

Pok. 101 (I piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-11
Kom. +48 512-289-627
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- sprawy osobowe pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli,

- sprawy wynikając z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- sprawy związane z ustalaniem, zmianą i znoszeniem urzędowych nazw miejscowości,

- współpraca z Sekretarzem Gminy Puławy w organizowaniu i przeprowadzaniu naborów na wolne stanowiska urzędnicze pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Krystian Skowron- Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

Pok. 308 (III piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-38
Kom. +48 512-353-168
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej,

- prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,

- koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć zarzadzania kryzysowego gminy i ochrony przeciwpowodziowej,

- prowadzenie spraw przygotowawczych do kwalifikacji wojskowej,

- współdziałanie z jednostkami wojskowymi w sprawie likwidacji niewybuchów,

- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie organizacji imprez masowych.


Teresa Maj - Inspektor ds.ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochotniczych straży pożarnych

Pok. 101 (I piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-09
Kom. +48 512-256-555
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- przyjmowanie i przekształcanie w formę elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków o wpis, zmiany, wykreślenie, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej,

- udostępnianie danych z prowadzonego przez Wójta Gminy Puławy rejestru ewidencji działalności gospodarczej,

- prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,

- prowadzenie ewidencji ludności w zakresie pobytów stałych i czasowych obywateli polskich i cudzoziemców,

- wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,

- prowadzenie postępowań w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat za zezwolenia,

- prowadzenie inkaso opłaty skarbowej,

- prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.


Anna Stępień - Inspektor do spraw dowodów osobistych i ewidencji ludności

Pok. 101 (I piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-12
Kom. +48 535-553-348
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

- wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych,

- udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych,

- prowadzenie postepowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldowania na wniosek strony lub z urzędu,

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.


Andrzej Turlewicz - Inspektor do spraw patologii społecznych

Pok. 211 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-45
Kom. +48 512-379-783
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- przygotowanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

- udzielanie informacji oraz pomoc w zakresie podejmowania leczenia odwykowego,

- koordynacja działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,

- inspirowanie, zlecanie i przeprowadzanie  programów terapeutycznych i profilaktycznych,

- koordynacja przedsięwzięć Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego mających na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Maria Krawczyk - Inspektor do spraw obsługi sekretariatu

Pok. 205 (II piętro)
Tel. +48 (81) 887-41-21
Kom. +48 512-321-150
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- obsługa sekretariatu Urzędu Gminy Puławy,

- prowadzenie kalendarza prac Wójta Gminy Puławy i Zastępcy Wójta,

- udostępnianie informacji o stanie załatwienia sprawy w Urzędzie,

- prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,

- prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji.


Alfreda Szczepaniak - Inspektor do spraw obsługi Rady Gminy i Komisji Rady

Pok. 305 (III piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-35
Kom. +48 512-383-776
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- obsługa organizacyjno-techniczna sesji Rady Gminy Puławy, sporządzanie protokołów z ich przebiegu oraz ich udostępnianie,

- prowadzenie ewidencji uchwał Rady Gminy Puławy,

- prowadzenie ewidencji zgłaszanych na sesjach interpelacji i wniosków,

- prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady Gminy Puławy,

- współpraca z sołtysami,

- prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim,

- prowadzenie archiwum zakładowego.

Czytany 14951 razy
Więcej w tej kategorii: Referat Finansowy »