Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Kierownik jednostki: Tomasz Włodek
Adres: ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
Tel. +48 (81) 889-05-06
Faks +48 (81) 888-82-45
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Www: www.gops.pulawy.pl
NIP: 7161834553
REGON: 004203059

 

 


 Godziny pracy:

  • poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Godziny pracy asystenta rodziny

  • poniedziałek: 7:30 - 14:30
  • środa: 7:30 - 14:30
  • piątek: 7:30 - 13:30

 Pracownicy GOPS:

Kierownik: Wiesława Pyda
tel. +48 (81) 889-05-06
faks +48 (81) 888-82-45
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Główna księgowa: Elżbieta Węglarz
tel. +48 (81) 889-05-19
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Aspirant pracy socjalnej: Monika Adamowska
tel. +48 (81) 889-05-19
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Inspektor d/s świadczeń rodzinnych: Anna Madejska
tel. +48 (81) 889-05-36
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Asystent rodziny: Karolina Cieślik
tel. +48 (81) 889-05-07
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownicy socjalni:

Starszy specjalista pracy socjalnej: Hanna Kotowicz
tel. +48 (81) 889-05-08
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Specjalista pracy socjalnej: Anetta Barankiewicz
tel. +48 (81) 889-05-08
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Starszy specjalista pracy socjalnej: Joanna Wójcik
tel. +48 (81) 889-05-07
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownik socjalny: Maryla Nawrocka-Błagowieszczeńska
tel. +48 (81) 889-05-08
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownik socjalny: Agnieszka Figiel
tel. +48 (81) 889-05-07
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownik socjalny: Izabela Dziubak
tel. +48 (81) 889-05-07
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 Zadania GOPS:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach został utworzony zgodnie z Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Puławach Nr XI/46/90 z dnia 28 lutego 1990 roku.

Celem działalności GOPS w Puławach jest:

1. Doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości
i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.

3. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje zadania zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi w zakresie:

a) przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej, w tym przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, celowych, celowych specjalnych, okresowych, dożywianie dzieci, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej,

b) udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

c) pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

d) objęcia wsparciem w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych osób starszych i samotnych wymagających pomocy w czynnościach życia codziennego oraz osób z zaburzeniami psychicznymi,

e) kierowania do placówek opiekuńczo-leczniczych,

f) kierowania do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

g) sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

h) szeroko rozumianej pracy socjalnej,

i) procedury Niebieska Karta,

j) objęcia wsparciem rodziny poprzez wprowadzenie asystenta rodziny,

k) przyznawania świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych.

GOPS realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy
o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone przepisami prawa oraz wykonywanie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami. W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje
i współdziała z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.

Czytany 14289 razy