Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”
Opis Projektu    Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży…
Gmina Puławy dla Seniorów
Tytuł projektu: Gmina Puławy dla Seniorów Cel projektu: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 30 osób starszych lub niepełnosprawnych (20 kobiet i 10 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych (socjalnych), rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy oraz działania wspierające 10 opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Puławy do grudnia 2019 roku. Planowane efekty: 30 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu; 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym…
„Instalacje solarne na terenie Gminy Puławy cz. 1”
Projekt zlokalizowany na terenie woj. lubelskiego, w pow. puławskim, w gm. PUŁAWY. Teren projektu obejmował 27 miejscowości w gminie Puławy w zakresie dostawy i montażu 261 kompletów instalacji kolektorów słonecznych płaskich wspomagających podgrzewanie wody dla potrzeb wody użytkowej, w tym: a) 185 kompletów instalacji kolektorów słonecznych płaskich składających się z 2 paneli o mocy min. 3,4kW i zasobnik 300 dm3 montowanych na dachach lub elewacjach budynków mieszkalnych osób fizycznych, b) 76 kompletów instalacji kolektorów słonecznych płaskich składających się z 3 paneli o mocy min. 5,10kW i zasobnik 400dm3 montowanych na…
Projekt partnerski pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Termin realizacji projektu: 03.09.2014-30.11.2019Całkowita wartość Projektu wynosi 25 544 887,92 złKwota dofinansowania z EFRR 13 500 000,00 zł 13 grudnia 2017 roku Miasto Puławy podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Transport niskoemisyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Miasto Puławy jest Liderem Projektu, pozostałymi Partnerami zgodnie z zawarta umową partnerską z dnia 27…
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołąb wraz z wymianą wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Puławy”
Projekt „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołąb wraz z wymianą wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Puławy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działania 6.4 Gospodarka wodno - ściekowa Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie stacji uzdatniania wody [SUW] w m. Gołąb w gm. Puławy w celu poprawy jakości dostarczanej wody do mieszkańców m. Gołąb, Borowa, Borowina, Matygi, Skoki oraz Wólka Gołębska. Ponadto w ramach realizacji…
„Rozwój elektronicznej administracji oraz e – usług publicznych w Gminie Puławy”
Projekt „Rozwój elektronicznej administracji oraz e – usług publicznych w Gminie Puławy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE  Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Całkowita wartość projektu wynosi  454 660,00 zł, zaś wartość dofinansowania 386 461,00 zł. Przedmiotem projektu jest rozwój e-administracji na terenie Gminy Puławy. Celem głównym jest zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych dla mieszkańców i interesantów Gminy z uwzględnieniem dostępności dla osób z różnymi formami niepełnosprawności, którzy stanowią grupę docelową projektu. Oczekiwanym rezultatem projektu jest…
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Puławy”
29 października 2019 r. Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński wraz ze Skarbnikiem Gminy Krystyną Jędrych podpisali z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Puławy”. Zadanie to obejmuje termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej, tj.: Publiczne Przedszkole w Górze Puławskiej Gminne Przedszkole w Gołębiu Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu Szkoła Podstawowa w Bronowicach Urząd Gminy Puławy Celem głównym projektu jest Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Puławy. Realizacja projektu posłuży zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną…
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start