Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy na lata 2014-2020

8 października 2014 r. podczas sesji Rada Gminy Puławy przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/219/2014 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020. Tworzenie takich obszarów funkcjonalnych jest charakterystyczne dla nowej polityki przestrzennej, która realizowana ma być w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Priorytetem tejże polityki jest wykorzystanie wewnętrznych potencjałów terytoriów określonych nie administracyjnie, a funkcjonalnie. Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy tworzy Miasto Puławy oraz samorządy z nim funkcjonalnie związane, tj. Gminy: Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Puławy oraz Żyrzyn. Celem jego utworzenia jest podjęcie między Jednostkami Samorządu Terytorialnego ścisłej współpracy w określonych dziedzinach, zmierzającej do rozwoju gospodarczego i społecznego całego obszaru.

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020 stanowi kolejny etap realizacji Projektu pn. „Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z Miastem Puławy w celu zbudowania MOF Miasta Puławy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Pragniemy przypomnieć, że Gmina Puławy wykonała projekty, na które otrzymała dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych. Poniżej przedstawiamy zestawienie kosztów dokumentacji wykonanej przy wsparciu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 

RODZAJ DZIAŁANIA

ZADANIE

WARTOŚĆ

Wykonanie opracowań planistycznych dla obszarów wskazanych w analizie spójności rozwiązań planistycznych i strategii działania

Opracowanie kompleksowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puławy

Opracowanie map do celów zmiany MPZP

49 200,00

30 148,00

Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania zadań wynikających ze studium rozwoju transportu oraz infrastruktury komunikacyjnej

Dokumentacja projektowa na potrzeby remontu Mostu im. Ignacego Mościckiego (udział Gminy Puławy bez Miasta Puławy)

178 970,00

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wielobranżowych na przebudowę dróg gminnych – ulic Pocztowej i Żuławy w miejscowości Gołąb

37 884,00

Opracowanie projektów budowlano- wykonawczych wielobranżowych na przebudowę drogi gminnej
Nr 107512L w miejscowości Anielin

39 360,00

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy infrastruktury komunikacyjnej w ciągu dróg gminnych, w tym:

ü  zatoki autobusowe w Polesiu - 5 szt., Janowie – 1 szt.;

ü  perony autobusowe w Górze Puławskiej przy
ul. Długiej – 5 szt., Tomaszowie – 4 szt., Opatkowicach i Polesiu – po 3 szt.;

ü  pętla autobusowa w Gołębiu.

32 499,99

Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji niedrogowych

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy stacji uzdatniania wody
w miejscowości Gołąb

81 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ciągu spacerowo-widokowego w miejscowości Góra Puławska

11 070,00

 

Wartość całkowita dokumentacji to 460131,99 zł, natomiast wkład Gminy Puławy wyniósł 70 611,18 zł. Głównym celem strategii jest wskazanie możliwych kierunków rozwoju współpracy między Jednostkami Samorządu Terytorialnego, a także określenie najważniejszych z punktu widzenia MOF przedsięwzięć planowanych do realizacji w kolejnym okresie programowania funduszy unijnych. Oprócz zadań wskazanych w powyższej tabeli, Gmina Puławy w swoich działaniach strategicznych uwzględniła kolejne, m.in.:

  • Rozbudowa budynku szkół w Górze Puławskiej wraz z salą widowiskowo-sportową.
  • Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w budynku szkół w Gołębiu.
  • Modernizacja przedszkoli w Gołębiu i Górze Puławskiej.
  • Budowa kompleksu sportowego w Górze Puławskiej (boiska, korty, budynek zaplecza) oraz stadionu sportowego w Gołębiu.
  • Włączenie do systemu kanalizacyjnego Aglomeracji Puławskiej kolejnych miejscowości z Gminy Puławy.

Podjęte przez nas działania wyprzedzające, dotyczące przygotowania dokumentacji technicznych, pozwolą nam sprawnie i efektywnie przystąpić do nowej perspektywy finansowania. Zapraszam do zapoznania się ze Strategią MOF, która jest dostępna do pobrania poniżej, w której znajdziecie Państwo jeszcze wiele innych informacji dotyczących naszej gminy.

 


 

Dokumenty do pobrania:

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020

Analiza spójności rozwiązań planistycznych istniejących i podjemowanych w poszczególnych gminach obszaru funkcjonalnego wraz ze wskazaniem możliwych działań zwiększających spójność planistyczną

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Miasto Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanych w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na lata 2013 – 2024

Studium rozwoju obszarów inwestycyjnych na obszarze funkcjonalnym na potrzeby diagnozy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy

Studium rozwoju infrastruktury komunalnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy wraz z oceną możliwości integracji gospodarki komunalnej

Studium racjonalizacji zagospodarowania odpadów na obszarze funkcjonalnym stanowiące plan działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy

Analiza potencjału turystycznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy

Studium rozwoju infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy

Prezentacja dotycząca Strategii MOF Miasta Puławy na lata 2014-2020

Czytany 6116 razy
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start