Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Wykaz zadań realizowanych z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ PUŁAWY W LATACH 2011 - 2014 Z UDZIAŁEM UZYSKANEGO DOFINASOWANIA ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (W TYM UNII EUROPEJSKIEJ)

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

LP.

NAZWA ZADANIA

DATA ZAWARCIA UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY

KWOTA PRZYZNANEJ POMOCY ZGODNIE Z UMOWĄ O PRZYZNANIE POMOCY

KWOTA PRZYZNANEJ OSTATECZNIE POMOCY *

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami i pompowniami
ścieków w miejscowości Gołąb
(ul. Zamojska, Wiśniowa,
Żuławy, Cicha, Kolejowa,
Lotnisko
)

29.12.2009

3 264 368,00

1 486 238,00

05.2010 - 09.2011

2.

Odnowa centrum miejscowości Gołąb

21.12.2010

500 000,00

311 278,00

05 - 09.2011

3.

Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią
w miejscowości Góra Puławska

23.03.2011

316 763,00

212 357,00

07 - 08.2011

4.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości
Kowala

06.07.2011

24 827,84

22 395,49

10 - 11.2011

5.

I Święto Truskawki – festyn w miejscowości
Góra Puławska

24.06.2011

21 933,87

21 457,28

07.2011

6.

Budowa boisk sportowych  w miejscowości
Zarzecze

23.03.2012

427 308,00

247 265,00

05 - 08.2012

7.

Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości
Góra Puławska

03.07.2012

462 364,00

362 335,00

03 - 10.2013

8.

Remont wraz z wyposażeniem świetlicy
wiejskiej w miejscowości Polesie

29.11.2012

17 355,08

11 735,32

03 - 05.2013

9.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w
miejscowości Gołąb

11.07.2012

24 982,16

18 540,90

05.2013

10.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami i pompownią ścieków w
miejscowości Gołąb - ul. Piaskowa

17.09.2013

914 707,00

310 378,00

03 - 09.2014

11.

Odnowa centrum miejscowości
Góra Puławska

17.09.2013

287 643,00

287 643,00

04 - 09.2014

12.

Budowa placów zabaw na terenie
Gminy Puławy

17.09.2013

215 611,00

140 173,00

04 - 09.2014

13.

Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Klikawa

16.10.2013

284 103,00

194 017,00

04 - 10.2014

14.

Przewodnik multimedialny po Gminie
Puławy

18.12.2013

23 360,00

7 520,00

03 - 08.2014

15.

Folder promocyjny pt. „Truskawkowy
Raj w Gminie Puławy”

18.12.2013

5 992,00

4 208,00

04 - 05.2014

16.

III Święto Truskawki – festyn w
miejscowości Góra Puławska

27.02.2014

17 999,20

17 999,20

06.2013

17.

Folder promocyjny pt. „Gmina Puławy –
owocna twórczość”

31.03.2014

5 992,00

3 980,00

09 - 10.2014

18.

Utworzenie izby edukacji w miejscowości
Borowa

25.06.2014

56 968,00

56 968,00

09 - 12.2014

19.

Utworzenie placu zabaw w miejscowości
Niebrzegów

31.07.2014

24 989,24

24 989,24

09 - 11.2014

20.

Remont świetlicy wiejskiej w
miejscowości Gołąb

11.09.2014
(uchwała Rady
LGD Zielony
Pierścień)

101 272,00

postępowanie przetargowe w trakcie

do 03.2015

21.

Wydawnictwo „Gmina Puławy
- owocnie nad Wisłą”

14.08.2013

31 900,05

21 600,00

31.03.2014

22.

Wydawnictwo „Piękno kapliczek,
figur i krzyży przydrożnych”

trwa
procedura
rozpatrzenia
wniosku przez
UM

15 638,24

---

31.12.2014

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

7 046 076,68

3 763 077,43

 

 

Szwajcarsko Polski Program Współpracy

1

Utworzenie systemu tablic informacji turystycznej wraz z wydaniem przewodnika turystycznego o Gminie Puławy

26.04.2013

138 720,00  

54 108,39  

05 - 10.2013

2

Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Puławy

18.12.2013

167 625,95  

98 634,15  

03 - 06.2014

3

Turniej Piłkarski MAŁE EURO

30.01.2012

14 871,00  

13 832,65  

31.12.2012

4

Izba Produktu Lokalnego i Punkt Informacji Turystycznej

29.04.2013

79 559,45

74 647,55

01.05.2013 - 30.04.2014

5

Utworzenie szlaków ornitologicznych

15.05.2013 um. Partn.

165 100,34  

165 100,34  

2013-2014

6

Wydanie przewodnika i mapy promującej turystykę rowerową na terenie subregionu Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny-Nałęczów  - Puławy (umowa partnerska)

20.05.2014 um.partn.

88 300,00  

88 300,00  

30.06.2014

7

Wydanie materiałów informacyjnych dotyczących sieciowych produktów turystycznych na obszarze Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny-Nałęczów  - Puławy (umowa partn.)

22.05.2014 um. Partn.

99 000,00   

99 000,00  

29.09.2014

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

753 176,74  

593 623,08  

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

1.

Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja
administracji – projekt partnerski

26.10.2010
umowa
partnerska

67 881,85

W trakcie realizacji

2011-2014

2.

Utworzenie pętli rowerowych na
obszarze od Kazimierskiego do
Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego
jako zintegrowanego, innowacyjnego
i sieciowego produktu turystycznego –
projekt partnerski

22.10.2010
umowa
partnerska

87 796,00

8 143,78

2011-2014

3.

Poprawa bezpieczeństwa Powodziowego i
ekologicznego na obszarze powiatu
puławskiego (samochód dla OSP Gołąb) –
projekt partnerski

07.11.2011

882 528,00

673 573,87

23.05.2012

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

1 038 205,85

681 717,65

 

 

Budżet Samorządu Województwa Lubelskiego

1.

Budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu „Moje Boisko-Orlik
2012” w miejscowości Gołąb

31.08.2012

200 000,00

200 000,00

07 - 10.2012

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

200 000,00

200 000,00

 

 

Budżet Województwa Lubelskiego

1.

Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Kajetanowie

26.08.2011

30 000,00

30 000,00

09 - 10.2011

2.

Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Piskorowie

31.08.2012

50 000,00

50 000,00

10.2012

3.

Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Pachnowoli

23.08.2013 i 18.10.2013

40 000,00

40 000,00

09 - 10.2013

4.

Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Dobrosławowie

17.07.2014

40 000,00

40 000,00

09 - 10.2014

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

160 000,00

160 000,00

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1.

Efektywna Pomoc Społeczna
w Gminie Puławy

03.06.2011

160 940,86

147 095,49

31.12.2011

2.

Efektywna Pomoc Społeczna
w Gminie Puławy

12.06.2012

208 795,69

188 518,51

31.12.2012

3.

Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III

24.04.2012

225 233,70

203 119,16

31.07.2013

4.

Efektywna Pomoc Społeczna
w Gminie Puławy

07.03.2013

146 383,49

132 675,80

31.12.2013

5.

Efektywna Pomoc Społeczna
w Gminie Puławy

06.05.2014

126 818,81

82 278,82

30.06.2015

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

868 172,55

753 687,78

 

 

Fundusz PZU Życie S.A.

1.

Wykonanie antypoślizgowej nawierzchni stopni oraz spocznika w budynku UG

28.06.2011

8 300,00

8 300,00

10.2011

2.

Wykonanie antypoślizgowej nawierzchni schodów wraz z poręczą w budynku UG

13.03.2012

8 000,00

8 000,00

05 - 07.2012

3.

Zakup wyposażenia dla OSP Łęka

2013

4 000,00

4 000,00

2013

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

20 300,00

20 300,00

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

1.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

21.05.2012

37 500,00

36 974,12

30.09.2012

2.

Zakup samochodu dla OSP Łęka

2013

30 000,00

30 000,00

2013

3.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

17.06.2013

45 800,00

29 540,48

30.09.2013

4.

Zakup motopompy dla OSP Opatkowice

2014

10 000,00

10 000,00

2014

5.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

10.06.2014

22 500,00

    22 497,00

30.09.2014

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

145 800,00

   129 011,60  

 

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

1.

Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastepczej

25.10.2012

16 799,00

16 799,00

31.12.2012

2.

Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastepczej

16.08.2013

19 683,93

19 683,93

31.12.2013

3.

Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastepczej

17.07.2014

23 023,00

23 023,00

31.12.2014

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

59 505,93

59 505,93

 

 

Fundusz Spójności

1.

Plan gospodarki niskoemisyjnej

2014

31 365,00

31 365,00

2014-2015

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

31 365,00

31 365,00

 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

1.

Miejski Obszar Funkcjonalny

24.04.2013 umowa partnerska

627 464,68

W trakcie realizacji

2013-2015

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

627 464,68

---

 

 

Rządowy program „Radosna Szkoła”

1.

Modernizacja szkolnego Placu zabaw w
LEOKADIOWIE

25.08.2011

63 850,00

55 783,00

09 - 10.2011

2.

Modernizacja szkolnego Placu zabaw w
BRONOWICACH

23.05.2012

59 794,00

59 330,53

08 - 10.2012

3.

Utworzenie szkolnego Placu zabaw w
OPATKOWICACH

23.05.2012

61 171,00

61 171,00

08 - 10.2012

4.

Utworzenie szkolnego Placu zabaw w
GÓRZE PUŁAWSKIEJ

08.08.2012

115 450,00

93 470,00

09 - 10.2012

5.

Utworzenie szkolnego Placu zabaw w
BOROWEJ

23.05.2013

63 769,00

53 949,03

07 - 09.2013

6.

Utworzenie szkolnego Placu zabaw w
GOŁĘBIU

29.05.2014

115 450,00

90 293,11

06 - 09.2014

7.

Utworzenie szkolnego Placu zabaw w
ZARZECZU

29.05.2014

63 850,00

57 250,00

06 - 08.2014

8.

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw w szkole podstawowej w
Leokadiowie

27.06.2011

6 000,00

6 000,00

15.11.2011

9.

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw w szkole podstawowej w Gołębiu

13.04.2012

12 000,00

12 000,00

15.11.2011

10.

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw w szkole podstawowej w Górze Puł.

25.05.2012

12 000,00

12 000,00

15.11.2012

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

573 334,00

501 246,67

 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki

1.

Boisko ORLIK w Gołębiu

22.08.2012

577 000,00

577 000,00

07 - 10.2012

2.

Umiem pływać - Już pływam

05.05.2014

24 300,00

24 300,00

30.12.2014

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

601 300,00

601 300,00

 

 

Program osłonowy „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie”

1.

Gmina Puławy bez przemocy

03.09.2014

11 500,00

W trakcie realizacji

31.12.2014

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

11 500,00

---

 

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

1.

Zakup Samochodu dla OSP Łęka

2012

50 000,00

50 000,00

2013

2.

Zakup motopompy dla OSP Leokadiów

2013

10 000,00

10 000,00

2013

3.

Zakup umundurowania galowego i hełmów dla OSP

2013-2014

17 530,00

17 530,00

2013-2014

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

77 530,00

77 530,00

 

 

Organizacja „Austriacki Czarny Krzyż”

1.

Urządzenie cmentarza z I wojny światowej żołnierzy armii niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej w miejscowości Sosnów

2014

1 800,00 €

W trakcie realizacji

2014

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY

1 800,00 €

---

 

 

SUMA PRZYZNANEJ POMOCY ZE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ (ZGODNIE Z UMOWAMI O PRZYZNANIE POMOCY):

- 71 projektów w złotych: 12 213 731,43

- 1 projekt w euro: 1 800,00

* W wyniku efektywnie przeprowadzanych postępowań przetargowych Gmina Puławy uzyskiwała znaczne oszczędności w stosunku do planowanych kosztów realizacji zadań - tym samym, w związku ze zmniejszeniem całkowitych kosztów realizacji projektów, proporcjonalnie zmniejszały się zarówno wydatki dokonywane z budżetu gminy, jak też wysokość przyznanej pomocy finansowej ze środków zewnętrznych.

 

 

 

Czytany 4751 razy
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start