Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Wykaz najważniejszych działań samorządu gminnego

RODZAJ DZIAŁANIA PRZEDMIOT DZIAŁANIA / LOKALIZACJA ROK

BUDOWA

I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowa (375 m)

2011

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Bronowice (450 m)
Budowa drogi gminnej – ul. Leśnej w Górze Puławskiej (422m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Jaroszyn (550 m)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kajetanów (620m) 5
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej – ul. Leśnej w miejscowości Klikawa (285 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kochanów (990 m)
Przebudowa drogi powiatowej Leokadiów – Smogorzów (4470 m) – inwestycja współfinansowana
przez Powiat Puławski i Gminę Puławy
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Matygi (90 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Pachnowola (300 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Borowa i Skoki (752 m) 2012
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Bronowice (265 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Bronowice (255 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Bronowice (348 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Bronowice i Kowala (780 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – ul. Ogrodowej i Podwierzbie
w miejscowości Gołąb (1200 m)
Utwardzenie dojazdu do Gminnego Przedszkola w miejscowości Gołąb – nawierzchnia asfaltowa (104 m)
Budowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszyn (544 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – ul. Spokojnej w miejscowości Klikawa (356 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Nieciecz (295 m)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piskorów (850 m) 5
Remont drogi powiatowej – ul. Puławskiej w miejscowości Gołąb - inwestycja współfinansowana
przez Powiat Puławski i Gminę Puławy
Montaż drogowych ogrodzeń segmentowych w Górze Puławskiej (100 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Borowina (315 m) 2013
Budowa drogi gminnej – ul. Wiśniowej w miejscowości Gołąb (655 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – ul. Zamojskiej w miejscowości Gołąb (740 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – ul. Długiej w miejscowości Góra Puławska (1170 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kowala (570 m)
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łęka (815 m)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pachnowola (510m) 5
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Polesie (2220 m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kochanów (1360m) 2014
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Borowa (555m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Bronowice (1338m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – ul. Słonecznej w miejscowości Góra Puławska (583m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kajetanów (255m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Piskorów (1426m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Polesie (486m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Smogorzów (570m)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobrosławów (450m) 5
Przebudowa drogi powiatowej – ul. Puławskiej w miejscowości Gołąb - inwestycja współfinansowana
przez Powiat Puławski i Gminę Puławy
Dokumentacja projektowa remontu „starego mostu” na Wiśle w Puławach 6
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Anielin 6
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych – ul. Pocztowej i Żuławy w miejscowości Gołąb 6
Dokumentacja projektowa budowy infrastruktury komunikacyjnej (zatoki przystankowe, perony, pętla autobusowa) 6
Dokumentacje projektowe budowy ul. Polnej i wjazdu do OSP w miejscowości Gołąb
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Bronowice (860m) 2015
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej - ulicy Błotnej w miejscowości Gołąb (750m)
Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Gołąb (650m)
Przebudowa drogi gminnej – ul. Podwale w miejscowości Góra Puławska (280,20m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Janów (350m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kajetanów (85m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kowala (300m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Janów – modernizacja drogi (500 m)5
Dokumentacja projektowa Przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich – ulic Janowieckiej i Kozienickiej z ulicą Radomską
w miejscowości Góra Puławska, wraz zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – działki nr ewid. 334/5, 326
i 327 w miejscowości Kajetanów (898m)
2016
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – działki nr ewid. 370/3 i 382 w miejscowości Łęka (442,30m)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – działka nr ewid. 462 w miejscowości Skoki (412m)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – działki nr ewid. 84 i 39 w miejscowości Smogorzów (500m) 5
Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze gminnej w miejscowości Wólka Gołębska (538m)
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Niebrzegów - inwestycja współfinansowana przez Powiat Puławski i Gminę Puławy
Budowa chodnika przy drodze powiatowej – ul. Puławskiej w miejscowości Gołąb - inwestycja współfinansowana
przez Powiat Puławski i Gminę Puławy
Dokumentacja projektowa remontu przepustu przy OSP w miejscowości Dobrosławów
Odbudowa rowu przydrożnego i wykonanie przepustów w miejscowości Leokadiów  
Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy


2011

- 2016

Remonty przepustów pod drogami gminnymi
Montaż barier zabezpieczających przy drogach

BUDOWA

CHODNIKÓW
I PARKINGÓW

Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dobrosławów (632 m) 2011
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na parkingu przy cmentarzu w miejscowości Góra Puławska (2173 m2 – około 70 miejsc parkingowych)
Budowa chodnika wraz ze zjazdami przy drodze gminnej – ul. Długiej w miejscowości Góra Puławska (661 m) 2012
Budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji przy drodze gminnej w miejscowości Zarzecze (144 m) 2013
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zarzecze (dawny odcinek drogi krajowej Nr 12
w kierunku  Anielina)
2014
Remont chodnika w miejscowości Sosnów 2015
Przebudowa zjazdu do budynku OSP w miejscowości Gołąb 2016
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w miejscowości Gołąb
(ul. Zamojska, Wiśniowa, Żuławy, Cicha, Kolejowa, Lotnisko) 1
2011
Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowala 2012
Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Góra Puławska 1 2013
Odprowadzenie wód opadowych do ziemi w miejscowości Góra Puławska
Wykonanie przejścia poprzecznego kanalizacji sanitarnej pod ul. Kolejową w miejscowości Gołąb
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków w miejscowości Gołąb (ul. Piaskowa)1 2014
Dokumentacja projektowa rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołąb 6
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołąb 2016
Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sadłowice
BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią w miejscowości Góra Puławska 1 2011
Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 w miejscowości Gołąb 3 2012
Budowa boisk sportowych w miejscowości Zarzecze 1
Ogrodzenie stadionu w miejscowości Góra Puławska 2013
Piłkochwyt przy boisku w Górze Puławskiej
Dokumentacja projektowa budowy stadionu sportowego w miejscowości Gołąb 2016
BUDOWA PLACÓW ZABAW Budowa placu zabaw w miejscowości Leokadiów 7 2011
Budowa placu zabaw w miejscowości Bronowice 7 2012
Budowa placu zabaw w miejscowości Opatkowice 7
Budowa placu zabaw w miejscowości Góra Puławska 7
Budowa placu zabaw w miejscowości Borowa 7 2013
Budowa placu zabaw w miejscowości Gołąb 7 2014
Budowa placu zabaw w miejscowości Zarzecze 7
Budowa placu zabaw w miejscowości Łęka 1
Budowa placu zabaw w miejscowości Tomaszów 1
Budowa placu zabaw w miejscowości Wólka Gołębska 1
Budowa placu zabaw w miejscowości Smogorzów 1
Budowa placu zabaw w miejscowości Polesie 1
Budowa placu zabaw w miejscowości Niebrzegów 1
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA Remont wejścia głównego do Przedszkola Gminnego w miejscowości Gołąb 2012
Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w miejscowości Góra Puławska wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Ogrodzenie Przedszkola w miejscowości Góra Puławska 2013 - 2014
Wykonanie podłóg w salach Przedszkola Gminnego w miejscowości Gołąb 2013
Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Opatkowicach
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borowej (dach i łazienka) 2014
Remont łazienki w Szkole Podstawowej w Leokadiowie
Modernizacja  Przedszkola Gminnego w miejscowości Gołąb
Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w miejscowości Bronowice
Modernizacja c.o. w Szkole Podstawowej w Opatkowicach
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Góra Puławska 2015
Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w miejscowości Gołąb wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w miejscowości Leokadiów z przeznaczeniem na filię Biblioteki Gminnej
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Góra Puławska 2016
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Gołąb
Dokumentacja projektowa termomodernizacji i remontu budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Bronowice
Dokumentacja projektowa przebudowy Przedszkola Gminnego w miejscowości Góra Puławska
ŚWIETLICE WIEJSKIE
I STRAŻNICE OSP
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowala 1 2011
Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Górze Puławskiej
Remont pokrycia dachowego budynku OSP w miejscowości Gołąb
Remont pokrycia dachowego budynku OSP w miejscowości Łęka
Wykonanie posadzki w budynku OSP w miejscowości Skoki 2012
Remont balkonu w budynku OSP w miejscowości Gołąb
Dokumentacja projektowa przebudowy instalacji wewnętrznych w budynku OSP w miejscowości Gołąb
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąb 1 2013
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Polesie 1
Wykonanie podłogi z płytek gresowych w budynku OSP w miejscowości Skoki
Dokumentacja projektowa remontu budynku OSP w miejscowości Skoki
Zakup sceny do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąb
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klikawa 1 2014
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w miejscowości Gołąb1 2015
ODNOWY CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI Odnowa centrum miejscowości Gołąb 1 2011
Odnowa centrum miejscowości Góra Puławska 1 2014
INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA Utworzenie pętli rowerowych na obszarze Gminy Puławy wraz z wiatami turystycznymi w miejscowościach Gołąb i Zarzecze 4 2013
Utworzenie systemu tablic informacji turystycznej (tablica z mapą gminy we wszystkich 30 miejscowościach) wraz z wydaniem przewodnika turystycznego o Gminie Puławy 2
Utworzenie tras nordic walking na terenie Gminy Puławy, w ramach projektu partnerskiego LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”2 2013
Utworzenie turystycznego szlaku ornitologicznego na terenie Gminy Puławy w ramach projektu partnerskiego z gminami Baranów, Żyrzyn i Markuszów2 2014
Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury w miejscowościach Góra Puławska, Jaroszyn, Kajetanów, Leokadiów, Łęka, Niebrzegów, Opatkowice, Skoki, Tomaszów 2 2014
Dokumentacja projektowa ciągu spacerowo – widokowego w Górze Puławskiej 6
Wykonanie i montaż 7 witaczy na terenie Gminy Puławy
PROMOCJA GMINY Święto Truskawki w Górze Puławskiej – impreza cykliczna (edycja I i III z dofinansowaniem)1

2011

- 2016

Podjęcie nowych inicjatyw kulturalnych i społecznych, m.in. Konkurs wiedzy o regionie „Moja Gmina Puławy”, Konkurs na najpiękniejszy ogród, uroczystości rocznicowe w Leokadiowie, Gołębiu i Opatkowicach, święta i uroczystości patriotyczne

2011

-2016

Otworzenie nowych świetlic Gminnego Ośrodka Kultury – Góra Puławska i Borowa 2012
Uzyskanie Znaku Promocyjnego „Produkt Lokalny Zielonego Pierścienia” dla wydarzenia pn. Święto Truskawki 2012
Ustanowienie herbu oraz pozostałych symboli heraldycznych Gminy Puławy 2012
Współorganizacja rozgrywek piłkarskich w ramach Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego „Małe Euro 2012”2 2012
Opracowanie Strategii Promocji i Komunikacji Marketingowej Gminy Puławy na lata 2012-2016 wraz z stworzeniem i wdrożeniem marki „Gmina Puławy – owocnie nad wisłą” 2012
Współorganizacja imprezy „Magiczny Trójkąt Turystyczny: Kazimierz Dolny, Nałęczów, Puławy” w ramach projektu partnerskiego z LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”2 2012
Uruchomienie oficjalnego serwisu internetowego Gminy Puławy – www.gminapulawy.pl 2013
Zajęcie I miejsca w konkursie na najładniejsze stoisko podczas Dożynek Powiatu Puławskiego w Końskowoli. Reprezentowanie powiatu podczas Wojewódzkiego Święta Plonów w Wisznicach. 2013
Zajęcie I miejsca w Konkursie Wydawnictw Regionalnych w kategorii: foldery turystyczne za publikację „Gmina Puławy – przewodnik turystyczny” – XIII Powiatowy Dzień Kultury 2013
Zajęcie II miejsca w Konkursie Wydawnictw Regionalnych w kategorii: wydawnictwa pozostałe za kalendarze promocyjne Gminy Puławy na lata 2012 i 2013 – XIII Powiatowy Dzień Kultury 2013
Utworzenie Izby Produktu Lokalnego w miejscowości Gołąb 2 2013
Wydanie folderu promocyjnego „Truskawkowy Raj w Gminie Puławy”1 2014
Wydanie folderu promocyjnego „Gmina Puławy – owocna twórczość”1 2014
Opracowanie wirtualnego przewodnika po obszarze Gminy Puławy1 2014
Utworzenie Izby edukacji w miejscowości Borowa 1 2014
DZIAŁALNOŚĆ OSP Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem oraz modułem ratownictwa powodziowo-ekologicznego dla OSP Gołąb4 2012
Pozyskanie nieodpłatnie od ZSP Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. samochodu pożarniczego Jelcz/Star dla OSP w Niebrzegowie 2012
Zakup samochodu Fort Transit dla OSP Łęka 2013
Zakup samochodu Opel Movano dla OSP Bronowice 2015

DZIAŁALNOŚĆ

OŚWIATOWA

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Puławy”, którego celem było stworzenie w szkołach podstawowych warunków wspomagających indywidualną pracę nauczycieli z uczniami poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne materiały dydaktyczne oraz zapewnienie dzieciom oferty edukacyjnej zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami. W bezpłatnych zajęciach realizowanych w ramach projektu wzięło udział 222 uczniów.8 2012/2013
Wyróżnienie "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w IV edycji rankingu ZNP Lublin 2012
Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin 2013
Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki, który jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych. W ramach projektu ponad 160 uczniów klas III uczestniczy w bezpłatnych zajęciach nauki pływania. Celem realizacji projektu jest min. upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci wraz z nabyciem podstawowych umiejętności pływania oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych 2014
POMOC SPOŁECZNA Realizacja zadań ustawowych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę, ustawę o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, ustawę o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej  
Realizacja projektu systemowego pt. „Efektywna pomoc społeczna w gminie Puławy” na 2011 r. 2011
- 400 osób zostało objętych pomocą rzeczową w formie artykułów żywnościowych z Banku Żywności w Lublinie – wydano około 30 ton żywności o długoterminowym okresie przydatności, program realizowany był przy współudziale OSP w Leokadiowie 2011
Udział w akcji „ Pomóż dzieciom przetrwać zimę” – paczki otrzymało 90 rodzin w terenu Gminy Puławy 2011
Zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych , bezdomnych i niepełnosprawnych z terenu gminy -  W dniu 14 grudnia 2012 roku odbyła sie po raz pierwszy  kolacja Wigilijna dla osób samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych z terenu gminy Puławy 2012
Udział w akcji: „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. W trakcie akcji zebrano ogółem około: 890 kg żywności długoterminowej, słodyczy oraz środków  higienicznych 2012
Realizacja projektu systemowego pt. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy na 2012 r. 2012
400 osób zostało objętych pomocą rzeczową w formie artykułów żywnościowych z Banku Żywności w Lublinie – wydano około 27 ton żywności o długoterminowym okresie przydatności, program realizowany był przy współudziale OSP w Leokadiowie 2012
Zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych z terenu gminy – spotkanie odbyło się w przedszkolu w Górze Puławskiej oraz w Przedszkolu w Gołębiu 2013
Udział w akcji: „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. W tym roku w czasie akcji udało się zebrać 899,03 kg żywności (w tym słodyczy oraz produktów żywnościowych z przedłużonym terminem ważności) oraz 87 kg środków czystości odzieży, zabawek artykułów szkolnych 2013
Współudział w dystrybucji artykułów żywnościowych w ramach realizacji Programu pt. „Pomoc Żywnościowa dla Najuboższych Mieszkańców Unii Europejskiej” - z  tej formy pomocy skorzystało w 2013 roku 600 osób z terenu Gminy Puławy. Rodziny otrzymały wsparcie w formie artykułów żywnościowych w ilości około 29 ton  o rynkowej wartości: 82 925, 82  zł 2013
Realizacja projektu systemowego pt. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy na 2013 r. 2013
Współpraca z Fundacją Aktywizacji w realizacji projektu pt. Wsparcie Środowiska Osób Niepełnosprawnych z Terenów Miejskich i Małomiasteczkowych od 2013
INNE Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy – lokalizacja elektrowni konwencjonalnej 2012
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy 6

2014

- 2016

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy 9 2012 - 2014
Sporządzenie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puławy na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020”. 2013
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puławy w miejscowości Pachnowola 2013
Zakup, dostawa i montaż lampy solarnej z turbiną wiatrową o wysokości 8,0 m w miejscowości Jaroszyn w Gminie Puławy 2013
Przystąpienie do „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” 2012
Budowa oświetlenia na ulicy Piaskowej w Gołębiu 2013
Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Puławy 2013
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy linii wydzielonej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w msc. Jaroszyn 2014
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy linii wydzielonej oświetlenia drogowego przy ul. Wąwozowej, Leśnej i Kościelnej w msc. Góra Puławska 2014
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy linii wydzielonej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w msc. Niebrzegów 2014
Upamiętnienie 70 rocznicy zrzuty ekipy skoczków Cichociemnych w miejscowości Opatkowice poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej na terenie szkoły podstawowej w Opatkowicach 2014
Uporządkowanie oraz umieszczenie na  terenie cmentarza z I-ej Wojny Światowej żołnierzy armii niemieckiej, austro-wegierskiej i rosyjskiej w msc. Sosnów, kamienia z tablicą pamiątkową we współpracy z Organizacją austriacką „Czarny Krzyż” 2014
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wąwozowej, Leśnej i Kościelnej w msc. Góra Puławska 2015
Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kolonia Góra Puławska
Budowa oświetlenia drogowego w msc. Jaroszyn
Budowa oświetlenia drogowego w msc. Klikawa
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy linii wydzielonej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w msc. Niebrzegów
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy linii wydzielonej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w msc. Matygi
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Puławy na lata 2016 - 2023
Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrosławów (2 odcinki) 2016
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Matygi
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niebrzegów

Legenda:

1 Inwestycje, na które uzyskano dofinasowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

2 Inwestycje, na które uzyskano dofinasowanie ze Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
3 Inwestycje, na które uzyskano dofinasowanie z Programu Moje Boisko – Orlik 2012

4 Inwestycje, na które uzyskano dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

5 Inwestycje, na które uzyskano dotację celową z budżetu Województwa Lubelskiego

6 Dokumentacje projektowe, na które uzyskano dofinasowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013
7 Inwestycje, na które uzyskano dofinasowanie z Programu Radosna Szkoła

8 Zadania, na które uzyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 Inwestycje, na które uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Czytany 5660 razy
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start