Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Gołąb
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT W nowej części szkoły zlokalizowano następujące pomieszczenia: - Na parterze: szkolną bibliotekę z czytelnią, sekretariat, pokój dyrektora Szkoły Podstawowej, pokój dyrektora Gimnazjum, pokój nauczycielski, sanitariaty, portiernię, kotłownię, szatnie, scenę z zapleczem, salę gimnastyczną o wym. 32x17 m wraz z zespołem sanitarno-szatniowym, w tym szatnię i toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie trenera w-f i magazynek sprzętu sportowego. Plac do gry o wymiarach 15x28m pozwala na grę w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Ponadto wydzielono dwa boiska…
Odprowadzenie wód opadowych z terenu przy Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej - etap I
WYKONANIE ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA - ETAP I Zakres wykonanych robót: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, roboty ziemne, kanał z rur PVC Ø 160 mm, drenaż rurowy DN300 mm, kanał drenażowy 760x870 mm, odwodnienie liniowe bez prefabrykowanej opaski betonowej wraz z montażem, odwodnienie liniowe z prefabrykowaną opaska betonową wraz z montażem, studnia systemowa betonowa do odwodnień liniowych, studnia systemowa do kanałów drenażowych 760x870 mm, ułożenie geowłókniny filtrującej do drenaży, przebudowa wysokościowa kanalizacji tłocznej Dz90, studnie chłonne…
Budowa wydzielonej linii oświetlenia drogowego w Dobrosławowie
BUDOWA WYDZIELONEJ LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOBROSŁAWÓW – DZ. NR EWID. 195 Zakres wykonanych robót:  stawianie i montaż 13 słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach, kopanie rowów i układanie kabli, badania i pomiary instalacji elektrycznej. Termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2018 r. Wartość robót budowlanych: 52 888,60 zł Wykonawca: „AMPER-POL” Zakład Usług Technicznych Roman Siedliski, ul. Kołłątaja 58/20, 24 – 100 Puławy
Wykonanie podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Borowej
WYKONANIE PODŁÓG W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOROWEJ Zakres wykonanych robót: rozbiórka podłóg drewnianych z oblistwowaniem, rozbiórka legarów, wykonanie wylewki betonowej, wykonanie warstwy samopoziomującej, ułożenie wykładziny homogenicznej PCV z wywinięciem na ściany. Termin realizacji: czerwiec - sierpień 2018 r. Wartość robót budowlanych: 30 628,05 zł Wykonawca: Firma Handlowo - Usługowa „HURT - POL” Małgorzata Kluź, ul. Tartaczna 16 / 18B, 26 - 600 Radom
Przebudowa dróg gminnych w Bronowicach
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRONOWICE  I. Przebudowa drogi gminnej Nr 107498L w miejscowości Bronowice od km 0 + 000,00 do km 0 + 616,10. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 616,10 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m Zakres robót obejmował m.in.: roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, roboty ziemne, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa oraz skropienie asfaltem pod warstwę wiążącą, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu…
Przebudowa dróg gminnych w Klikawie (ul. Cicha), Janowie i Zarzeczu
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PUŁAWY – W MIEJSCOWOŚCIACH KLIKAWA (UL. CICHA), JANÓW I ZARZECZE I. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Cichej w miejscowości Klikawa od km 0 + 000,00 do km 0 + 030,80 (dz. nr ewid. 33) i od km 0 + 000,00 do km 0 + 300,00 (dz. nr ewid.123) Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 330,80 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m Zakres robót obejmował m.in.: roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, roboty ziemne, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy…
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start