Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kajetanów
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ – DZIAŁKI NR EWID. 334/5, 326 I 327 W MIEJSCOWOŚCI KAJETANÓW Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 898,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 3 cm wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4 cm wykonanie poboczy ziemnych oznakowanie…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Skoki
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ – DZIAŁKA NR EWID. 462 W MIEJSCOWOŚCI SKOKI Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 412 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej roboty ziemne wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 3 cm wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4 cm wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oznakowanie pionowe drogi Termin realizacji: sierpień 2016…
Przebudowa zjazdu do budynku OSP w Gołębiu
PRZEBUDOWA ZJAZDU DO BUDYNKU OSP WRAZ Z UTWARDZENIEM DZIAŁKI NR EWID. 1727/10 W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe wraz w wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej roboty przygotowawcze i rozbiórkowe regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych uzupełnienie nawierzchni zatoki autobusowej obrzeża i krawężniki betonowe wykonanie chodnika i zjazdu z kostki brukowej betonowej Termin realizacji: lipiec - sierpień 2016 r. Wartość robót budowlanych: 50 397,76 zł Wykonawca: „Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji” Marek Zadura, Góry 85A, 24-173 Markuszów
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Matygi
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MATYGI ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT kopanie rowów i układanie kabli wykonanie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn wykonanie linii kablowej oświetleniowej ustawienie i montaż 24 słupów oświetleniowych montaż 24 opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach montaż szafy oświetlenia drogowego z układem pomiarowo - rozliczeniowym badania i pomiary instalacji elektrycznej Termin realizacji: lipiec - sierpień 2016 r. Wartość robót budowlanych: 85 637,75 złWykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „ELEKTROMEKS” Roman i Anna Kuta Sp.j., ul. Partyzantów 26-30, 08-530 Dęblin
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niebrzegów
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEBRZEGÓW ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT ustawienie i montaż 8 słupów oświetleniowych montaż 8 opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach układanie kabli na słupach wykonanie linii kablowej oświetleniowej napowietrznej badania i pomiary instalacji elektrycznej Termin realizacji: sierpień 2016 r. Wartość robót budowlanych: 29 582,12 złWykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „ELDAR” Zbigniew Kiełek, ul. Góralska 17/1, 26-600 Radom
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Smogorzowie
MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – DZIAŁKI NR EWID. 84 i 39 W MIEJSCOWOŚCI SMOGORZÓW Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 500,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej roboty ziemne mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 3 cm wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4 cm wykonanie poboczy z…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Łęka
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ – DZIAŁKI NR EWID. 370/3 i 382 W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 442,30 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 – 4,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej roboty ziemne wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 3 cm wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4 cm wykonanie poboczy ziemnych oznakowanie pionowe drogi Termin realizacji:…
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gołębiu
ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT 1. Branża budowlana obejmująca m.in.: - budowę budynku stacji uzdatniania wody - obiekt murowany, jednokondygnacyjny, wyposażony w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o. grzejniki elektryczne. Nawierzchnia terenu utwardzona z eko kostki brukowej betonowej,- przebudowę fragmentu istniejącego ogrodzenia. 2. Branża sanitarna i technologia obejmująca m.in.: - montaż zestawu: filtracji, aeracji, dmuchaw, hydroforowego i pompy tłocznej,- wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji ścieków sanitarnych i chemicznych, instalacji kanalizacji technologicznej, instalacji wodociągowej, wentylacji i ogrzewania, montaż obudów studni głębinowych. Rurociągi tłoczne wody surowej, międzyobiektowe…
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start