Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Leokadiowie
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LEOKADIÓW Powierzchnia pomieszczeń gminnej biblioteki: 48,00 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) Roboty rozbiórkowe b) Roboty murarskie i murowe c) Roboty tynkarskie d) Roboty glazurnicze e) Roboty posadzkowe f) Stolarka drzwiowa g) Gładzie gipsowe h) Roboty malarskie i) Instalacja elektryczna j) Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami k) Instalacja kanalizacji sanitarnej l) Instalacja wodociągowa Termin realizacji: maj - lipiec 2015 r. Wartość wykonanych robót budowlanych: 39 225,57 zł Wykonawca: Usługi Budowlano Remontowe Wojciech Zaręba, ul. Kościuszki 19/14, 24-100 Puławy
Budowa oświetlenia drogowego ulic Kościelnej, Wąwozowej i Leśnej w Górze Puławskiej
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULIC KOŚCIELNEJ, WĄWOZOWEJ I LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty ziemneb) układanie kabli oraz przewodów uziemiającychc) montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi – 32 kpl.d) badanie linii kablowej oraz badania i pomiary instalacji uziemiającej Termin realizacji: lipiec – sierpień 2015 r.Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 145 809,30 złWykonawca: „ELPIE" Sp. z o.o., ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin Nadzór inwestorski: Andrzej Majewski
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Urzędu Gminy Puławy
WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY PUŁAWY ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) Roboty rozbiórkoweb) Roboty drogowe i ziemnec) Montaż rur PVC o śr. 160 mmd) Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowyche) Montaż studzienek kanalizacyjnychf) Roboty glazurniczeg) Roboty posadzkowe Termin realizacji: lipiec 2015 r.Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 24 454,26 złWykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe „BUDIMER" Sp. z o.o., Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy Nadzór inwestorski: Janusz Piechnat
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej - ul. Błotnej w Gołębiu
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107488L - ULICY BŁOTNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB NA ODCINKU DŁUGOŚCI 750m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 750,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) roboty ziemnec) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanymd) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltowąe) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4 cmf) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4 cmg) uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczaniem poboczy ziemnychh) roboty…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Bronowicach
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107498L W MIEJSCOWOŚCI BRONOWICE NA ODCINKU DŁUGOŚCI 860 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 860,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) roboty ziemnec) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanymd) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltowąe) wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 3 cmf) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4 cmg) uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczaniem poboczy ziemnychh) oznakowanie…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JANÓW (DZ. NR EWID. 48/2, 5/4 i 1/2) NA ODCINKU DŁUGOŚCI 500 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 500,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanymc) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltowąd) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych o śr. gr. 3 cme) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 3 cmf) uzupełnienie wraz z plantowaniem…
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Janowie i Kajetanowie
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY PUŁAWY, W MIEJSCOWOŚCIACH JANÓW I KAJETANÓW I. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (dz. ew. 23/4 i 23/7) w miejscowości Janów na odcinku długości 350m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 350,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT: a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) roboty w zakresie przepustuc) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanymd) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltowąe) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 3 cmf) wykonanie warstwy ścieralnej…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kowali
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107496L W MIEJSCOWOŚCI KOWALA NA ODCINKU DŁUGOŚCI 300 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 300,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) roboty ziemne i w zakresie przepustówc) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanymd) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltowąe) wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 3 cmf) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4 cmg) uzupełnienie wraz z plantowaniem i…
Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Gołębiu
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107486L - UL. POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB NA ODCINKU DŁUGOŚCI 650 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 650,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I. Branża drogowaa) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) roboty rozbiórkowec) roboty ziemned) wykonanie warstwy odsączającej podbudowye) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanegof) skropienie nawierzchni drogowej asfaltemg) ułożenie geosiatkih) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych gr. 4 cmi) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych gr. 4 cmj) plantowanie skarpk)…
Modernizacja budynku OSP w Gołębiu
MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty rozbiórkoweb) roboty posadzkowec) wykonanie okładzin ściennych z płytekd) montaż stolarki drzwioweje) naprawa i wykonanie nowych tykówf) wykonanie gładzi gipsowychg) prace malarskie i wykończeniowe Termin realizacji: maj - czerwiec 2015 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 30 012,09 złWykonawca: Przedsiębiorstwo ,,BUDJAN" Sp. z o.o. ul. Sieroszewskiego 7, 24 – 100 Puławy
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start