Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Puławy
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pt.: „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Puławy" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader" w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania„Odnowa i rozwój wsi" objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 CEL OPERACJIStworzenie mieszkańcom warunków do aktywności, zabawy poprzez zwiększenie ilości miejsc do integracji społecznej mieszkańców. ZAKRES PROJEKTU Budowa pięciu placów zabaw na terenie gminy Puławy w…
Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gołąb
Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzącychw zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-IIIszkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –„Radosna Szkoła" ZAKRES PROJEKTU Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gołąb (gmina Puławy) w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" Zakres robót budowlanych m.in. obejmował: - przygotowanie terenu- ułożenie nawierzchni bezpiecznej bezspoinowej na podbudowiez kruszyw kamiennych oraz piasku o pow. 290m2- dostawę i montaż urządzeń: zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej: dwie wieże z pomostem tunelowym, zestaw przeplotni linowych, zjeżdżalnia…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Smogorzów
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107513L W MIEJSCOWOŚCI SMOGORZÓW NA ODCINKU 570 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 570 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej b) roboty ziemne c) wzmocnienie istniejącej podbudowy d) oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni e) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) g) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) h) uzupełnienie wraz z plantowaniem poboczy…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kajetanów
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ (DZIAŁKA NR EWID. 337/2) W MIEJSCOWOŚCI KAJETANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 255m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 255,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m (3,5 m przy włączeniu do drogi powiatowej) ZAKRES ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchnic) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacjąd) przygotowanie terenu – wykoszenie starej roślinności wraz z utylizacjąe) roboty ziemnef) przepust drogowy rurowyg) profilowanie i zagęszczanie podłożah) podbudowa z kruszywa łamanego nad przepustemi) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanymj) skropienie nawierzchni…
Wykonanie i montaż witaczy na terenie Gminy Puławy
WYKONANIE I MONTAŻ SIEDMIU WITACZY NA TERENIE GMINY PUŁAWY ZAKRES ROBÓT Wykonanie i montaż siedmiu powtarzalnych, dwustronnych witaczy na terenie Gminy Puławy w miejscowościach Góra Puławska, Zarzecze, Opatkowice, Kolonia Góra Puławska, Borowa, Niebrzegów i Wólka Gołębska, obejmujące m. in.: a) roboty ziemneb) roboty fundamentowec) izolacjed) konstrukcje stalowee) poszycia witaczy Planowany termin realizacji: sierpień - wrzesień 2014 r.Wartość robót: 51 573,47 złWykonawca: Systemy Informacji Wizualnej „GRAF" Bernard Boś, ul. Podlasie 4, 25-108 Kielce
Odnowa centrum miejscowości Góra Puławska
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pt.: „Odnowa centrum miejscowości Góra Puławska" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramachOsi 4 „Leader" w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 CEL OPERACJIPromocja miejscowości, integracja jej mieszkańców oraz rozwój kulturowy przez kompleksowe zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Góra Puławska. ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu obejmował:- rozbiórkę istniejącego budynku i wykonanie ściany…
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klikawa
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pt.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klikawa" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader" w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 CEL OPERACJIZaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę świetlicy wiejskiejw Klikawie. ZAKRES PROJEKTU Podstawowe dane dotyczące wybudowanego obiektu:budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany…
Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Puławy
Projekt „Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Puławy" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Cel ogólny – zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury turystycznej. Cel szczegółowy – rozwój i poprawa jakości istniejącej sieci szlaków turystycznych, poprzez wyznaczenie nowych miejsc odpoczynku przy szlakach na terenie gminy Puławy.   Zakres projektu: Wykonano dziewięć powtarzalnych wiat turystycznych o konstrukcji drewnianej z elementami małej architektury w postaci dwóch stołów, czterech ław bez oparcia, stojaka na rowery i kosza na śmieci.…
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borowej
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOROWA  Powierzchnia wykonanej izolacji dachu: 710,00 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT Remont łazienkia) Roboty rozbiórkoweb) Roboty murarskie i murowec) Roboty tynkarskied) Roboty glazurniczee) Roboty posadzkowef) Roboty stolarskieg) Gładzie gipsoweh) Sufit podwieszanyi) Roboty malarskiej) Instalacja elektryczna Remont pokrycia dachowegoa) Roboty rozbiórkoweb) Pokrycie dachowe ( izolacja ze styropapy oraz pokrycie papą termozgrzewalną)c) Instalacja odgromowa Termin realizacji: lipiec - sierpień 2014 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 183 213,48 złWykonawca: Przedsiębiorstwo „BUDJAN" sp. z o.o., ul. Sieroszewskiego 7, 24-100 Puławy
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąb
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pt.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąb" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramachOsi 4 „Leader" w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania„Odnowa i rozwój wsi" objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 CEL OPERACJIZaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez remont świetlicy wiejskiej. ZAKRES PROJEKTU Zakres robót budowlanych m.in. obejmował:- wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz remontem…
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start