Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz przepustami przy drodze gminnej w miejscowości Zarzecze
BUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI ORAZ PRZEPUSTAMI PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE Podstawowe parametry techniczne chodnika: Długość chodnika - 338,40 mSzerokość chodnika - 1,50 m ZAKRES ROBÓT a) wytyczenie obiektu w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) wykonanie koryta chodnika oraz zjazdówc) ułożenie rur przepustowychd) wykonanie warstw konstrukcyjnyche) ułożenie nowego krawężnika 15x30x100 cm na ławie z oporem przy zjazdachf) ułożenie obrzeża 6x25x100 cm po obu stronach chodnikag) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm na chodniku (kostka kolorowa inna niż szara w nawiązaniu do istniejącego chodnika)h) ułożenie nawierzchni…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Borowa
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107474L W MIEJSCOWOŚCI BOROWA NA ODCINKU DŁUGOŚCI 555 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 555,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchnic) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacjąd) przygotowanie terenu – wykoszenie starej roślinności wraz z utylizacjąe) roboty ziemnef) profilowanie i zagęszczanie podłożag) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanymh) oczyszczenie nawierzchni drogowychi) skropienie nawierzchni emulsjąj) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm po zagęszczeniuk) wykonanie…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (ul. Słonecznej) w miejscowości Góra Puławska
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107521L – UL. SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 280,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchnic) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacjąd) roboty ziemnee) profilowanie i zagęszczanie podłożaf) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanymg) oczyszczenie nawierzchni drogowychh) skropienie nawierzchni emulsjąi) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm po zagęszczeniuj) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm po…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kochanów
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107518L W MIEJSCOWOŚCI KOCHANÓW NA ODCINKU 1360 m  Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 1360 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m  ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT  a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej b) rozebranie przepustu z rur betonowych i montaż z rur PEHD c) oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni d) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa wyrównawcza) f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) g) uzupełnienie…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Bronowice
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107502L W MIEJSCOWOŚCI BRONOWICE NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1338m  Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 1338,00 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m  ZAKRES ROBÓT  a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni c) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacją d) przygotowanie terenu – wykoszenie starej roślinności wraz z utylizacją e) roboty ziemne f) profilowanie i zagęszczanie podłoża g) podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie h) oczyszczenie nawierzchni drogowych i) skropienie nawierzchni emulsją j) wykonanie warstwy…
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przykanalikami i pompownią ścieków w miejscowości Gołąb
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków w miejscowości Gołąb" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramachOsi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 CEL OPERACJIPoprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Gołąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków, co przyczyni się jednocześnie do…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Polesie
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZEGMINNEJ NR 107514L W MIEJSCOWOŚCI POLESIE NA ODCINKU 486 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 486 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej b) wzmocnienie podbudowy na przepuście c) oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni d) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) g) uzupełnienie wraz z plantowaniem poboczy ziemnych h) ustawienie…
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Dobrosławów
MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ (DZ. NR EWID. 66) W MIEJSCOWOŚCI DOBROSŁAWÓW  Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 455,00 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m (3,5 m przy włączeniu do drogi powiatowej) ZAKRES ROBÓT  a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni c) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacją d) roboty ziemne e) profilowanie i zagęszczanie podłoża f) podbudowy z kruszyw łamanych g) skropienie nawierzchni emulsją h) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Piskorów
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107516L W MIEJSCOWOŚCI PISKORÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1426m  Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 1426,00 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m  ZAKRES ROBÓT  a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni c) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacją d) roboty ziemne e) profilowanie i zagęszczanie podłoża f) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym g) skropienie nawierzchni emulsją h) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm po zagęszczeniu i) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni…
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu
MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOŁĘBIU (GMINA PUŁAWY) ZAKRES ROBÓT 1) wymiana drzwi do sal i sanitariatu na parterze budynku (3 szt.) w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych,2) remont sanitariatu obejmujący m. in.:   a) wymianę okładziny z glazury na ścianie,   b) wymianę posadzki,   c) wymianę urządzeń sanitarnych,   d) wymianę kratki ściekowej i podejścia kanalizacyjnego,   e) demontaż i ponowny montaż grzejników,   f) montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych,   g) montaż podgrzewacza pojemnościowego,3) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin realizacji: wrzesień – październik 2014 r.Wartość robót budowlanych: 28 542,35 złWykonawca:…
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start