Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji przy drodze gminnej w miejscowości Zarzecze
BUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI DO POSESJI PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE Podstawowe parametry techniczne chodnika:Długość chodnika: 144,15 mSzerokość chodnika: 1,50 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychb) karczowanie pni i wywiezienie karpinyc) roboty ziemned) koryta wykonywane mechaniczniee) profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnif) warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cmg) podbudowy betonowe pod chodnik i pod zjazdyh) krawężniki betonowe15x30cm i 15x22 cm z wykonaniem ław na podsypce cem.-piaskoweji) obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce…
fot. dzięki uprzejmości Pana Dariusza Tepera
WYKONANIE PODŁOGI Z PŁYTEK GRESOWYCH W BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI SKOKI Powierzchnia posadzki: 130,00 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) rozebranie posadzek z płytek i skucie posadzki betonowejb) gruntowanie podłożac) posadzki z płytek gresowychd) cokoliki z płytek gresowyche) osadzenie listew wykańczających Termin realizacji: czerwiec 2013 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 11 720,44 złWykonawca: Przedsiębiorstwo „BUDJAN" Sp. z o.o., ul. Sieroszewskiego 7, 24-100 Puławy
Odprowadzenie wód opadowych do ziemi w miejscowości Góra Puławska
ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH DO ZIEMI W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA Zakres inwestycji: Wykonanie kanalizacji deszczowej odbierającej wody opadowe z terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Krzywe Koło w miejscowości Góra Puławska wraz z systemem odprowadzenia do ziemi poprzez studnie chłonne. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczejb) roboty ziemnec) rurociągi i uzbrojenie (studnie chłonne 5 szt., osadniki szlamu 2 szt., kanały z rur PCV)d) próby wodne szczelności kanałów rurowyche) formowanie i zagęszczenie skarpy, wzmocnienie geowłókninąf) odtworzenie nawierzchni z płyt, chodników, krawężników Termin realizacji: lipiec – sierpień 2013…
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Puławy w miejscowościach Borowina oraz Gołąb (ul. Zamojska)
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY PUŁAWY W MIEJSCOWOŚCIACH BOROWINA (DZIAŁKA NR EWID. 6884) ORAZ GOŁĄB (UL. ZAMOJSKA) ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (działka nr ewid. 6884) w miejscowości Borowina (gmina Puławy) na odcinku długości 315 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 315 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,b) oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni betonowej,c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,d) wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o średniej grubości 4 cm,e) wykonanie…
Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowa w miejscowości Gołąb wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107480L – UL. WIŚNIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 845 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 655,0 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 5,5 m - 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychb) roboty ziemnec) profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnid) warstwy odsączające o gr.10 cme) podbudowy z kruszyw łamanychf) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltowąg) nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca)h) nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych o…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Polesie
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107514L W MIEJSCOWOŚCI POLESIE (GMINA PUŁAWY) NA ODCINKU DŁUGOŚCI 2220 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 2220 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 5,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,b) wzmocnienie podbudowy na przepuście,c) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych,d) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,e) wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-asfaltową,f) wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych o średniej grubości 3 cm,g) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych o grubości 5 cm,h) uzupełnienie…
Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pachnowola
WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PACHNOWOLA Podstawowe parametry techniczne drogi:Długość odcinka drogi: 510 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,b) wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm,c) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm,d) skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową,e) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych o grubości 4 cm,f) uzupełnienie poboczy ziemnych wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem. Termin realizacji: wrzesień - październik 2013 r.Wartość wykonanych…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kowala
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107494L W MIEJSCOWOŚCI KOWALA NA ODCINKU DŁUGOŚCI 570 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 570 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczejb) oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchnic) skropienie nawierzchni emulsją asfaltowąd) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa wyrównawcza)e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna)f) uzupełnienie wraz z plantowaniem poboczy ziemnych Termin realizacji: wrzesień 2013 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 128 728,97 złWykonawca: Przedsiębiorstwo…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej - ul. Długa w miejscowości Góra Puławska
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107522L – UL. DŁUGIEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1170 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 1170 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 – 6,3 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,b) roboty remontowe - frezowanie nawierzchni asfaltowej,c) rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe,d) krawężniki betonowe,e) regulacja wysokościowa istniejących wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,f) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych,g) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,h) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 5 cm,i) ustawienie…
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łęka
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107493L W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA NA ODCINKU OD KM 0 + 585,00 DO KM 1 + 399,83 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 815 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe - wytyczenie w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza,b) mechaniczne usunięcie warstwy humusu,c) wykonanie koryta,d) montaż rur osłonowych,e) wykonanie warstwy odsączającej z piasku,f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,g) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych,h) skropienie asfaltem nawierzchni drogowych,i) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 4 cm,j) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni…
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start