Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Borowa i Skoki
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJNR 107473L W MIEJSCOWOŚCIACH BOROWA I SKOKI Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 752 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4 – 5 mDodatkowo 5 zjazdów z drogi gminnej o łącznej długości 140 m i szerokości 3 – 4 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdachc) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychd) skropienie nawierzchni emulsją asfaltowąe) wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 3 cmf) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z…
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej - ul. Spokojna w miejscowości Klikawa
WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZEGMINNEJ – UL. SPOKOJNA W MIEJSCOWOŚCI KLIKAWA(GMINA PUŁAWY) NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+355,92 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 355,92 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) profilowanie i zagęszczanie istniejącej konstrukcji z kruszywa łamanegoc) uzupełnienie ubytków podbudowy z kruszywa łamanegod) skropienie nawierzchni asfalteme) wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, grubość po zagęszczeniu 3 cmf) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,grubość po zagęszczeniu 4 cmg) uzupełnienie…
Wykonanie, dostawa i montaż drogowych ogrodzeń segmentowych w miejscowości Góra Puławska
WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ DROGOWYCH OGRODZEŃ SEGMENTOWYCH U-12a DO MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA NA SKRZYŻOWANIU DROGI GMINNEJ NR 112801L Z DROGAMI WOJEWÓDZKIMI NR 738 i 743 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) Demontaż i przekazanie Zamawiającemu istniejących drogowych ogrodzeń łańcuchowychb) Wykonanie, dostawa i montaż ogrodzeń segmentowych U-12a według poniższej specyfikacji: rama owalna bez wypełnienia o wym. 1255 x 600 mm mocowana do dwóch słupków za pomocą śrub M8 wysokość ogrodzenia 1,10 m słupki oraz rama z rur 34 mm zabezpieczonych antykorozyjnie cynkowaniem ogniowym ogrodzenie o całkowitej długości 100 m umieszczone na chodnikach wzdłuż…
Remont balkonu w budynku OSP w miejscowości Gołąb
REMONT BALKONU W BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB Powierzchnia balkonu: 30,7 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT zerwanie posadzki cementowej i cokolika czyszczenie balustrady i malowanie farbą olejną wykonanie posadzki cementowej z cokolikiem ułożenie płytek gresowych na zaprawie klejowej uszczelnienie styku muru z ościeżnicami okiennymi wymiana desek czołowych montaż rynien i parapetów z blachy Termin realizacji: październik – listopad 2012 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 17 025,61 złWykonawca: „REMAL" Marek Teper, Skoki 17, 24 - 100 Puławy
Budowa chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Długiej w Górze Puławskiej
BUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI PRZY DRODZE GMINNEJ NR 107522L – UL. DŁUGA W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA Podstawowe parametry techniczne chodnika:Długość chodnika: 661,0 mSzerokość chodnika: 1,71 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych karczowanie pni i wywiezienie karpiny rozebranie chodników, krawężników i obrzeży roboty ziemne profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm podbudowy betonowe pod chodnik i pod zjazdy krawężniki betonowe15x30 z wykonaniem ław na podsypce cementowo - piaskowej obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wykonaniem…
Utwardzenie dojazdu do Gminnego Przedszkola w miejscowości Gołąb
UTWARDZENIE DOJAZDU DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB Podstawowe parametry techniczne dojazdu:Długość odcinka drogi: 104 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,8 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 5 cm (warstwa ścieralna) wykonanie utwardzonego zjazdu z kruszyw łamanych regulacja studzienek urządzeń podziemnych Termin realizacji: listopad 2012 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 17 691,73 złWykonawca: „FEDRO" Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08 - 445 Osieck
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piskorów
WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PISKORÓW  Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 850 mSzerokość nawierzchni z kruszyw łamanych: 4,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwa dolna podbudowy z betonu kruszonego gr. 15 cm warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm Termin realizacji: październik 2012 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 76 641,30 złWykonawca: „KOFLEX" Agnieszka Mazur, ul. Dęblińska 18, 24 - 100 Puławy
Budowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszyn
BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAROSZYN - DZIAŁKA NR EWID. 176 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 544,0 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych roboty ziemne profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy odsączające o gr. 10 cm podbudowy z kruszyw łamanych skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4cm (warstwa wiążąca) warstwa ścieralna wykonana z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 3 cm przełożenie kabla teletechnicznego oznakowanie pionowe drogi Termin…
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej - ul. Ogrodowa i Podwierzbie w miejscowości Gołąb
WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107482L (UL. OGRODOWA I PODWIERZBIE)W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB (GMINA PUŁAWY) Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 1200 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej profilowanie i zagęszczanie istniejącej konstrukcji z kruszywa podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna gr. 20 cm podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna gr. 15 cm skropienie nawierzchni emulsją asfaltową wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o gr. 3 cm (warstwa wyrównawcza) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych…
Przebudowa wejścia głównego budynku Gminnego Przedszkola w Gołębiu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W GOŁĘBIU WRAZ Z PODJAZDEMDLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Podstawowe parametry techniczne:Powierzchnia chodnika: 68,9 m2Podjazd dla niepełnosprawnych: dł. 7,5m., szer. 1,20 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty rozbiórkowe ściany podjazdu dla niepełnosprawnych z bloczków betonowych schody z bloczków betonowych balustrady schodowe stalowe tynki wewnętrzne zwykłe montaż stolarki okiennej i drzwiowej docieplenie ścian płytami styropianowymi malowanie farbami silikatowymi remont zadaszenia wykonanie dojścia do budynku z kostki betonowej gr. 6cm. Termin realizacji: czerwiec - lipiec 2012 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 42 935,03 złWykonawca: Zakład Usług Remontowo- Budowlanych „TECH-DOM" Jerzy…
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start