Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dobrosławów
BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KŁADKĄ DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBROSŁAWÓW(GMINA PUŁAWY) – KM DAWNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 12OD KM 554 + 630,30 DO KM 555 + 261,80 – STRONA PRAWA ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT Chodnik: a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemneb) odwodnienie korpusu drogowegoc) wykonanie zjazdów o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznychd) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cme) urządzenia zabezpieczające ruch pieszychf) murki oporoweg) roboty wykończeniowe Kładka dla pieszych: a) roboty przygotowawcze i roboty ziemneb) odwodnienie korpusu…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej - ul. Leśna w miejscowości Klikawa
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ (UL. LEŚNA) W MIEJSCOWOŚCI KLIKAWA NA ODCINKU 285 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 285 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 6,3 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu i kostkib) skropienie nawierzchni emulsją asfaltowąc) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonowej mieszanką mineralno- asfaltową (średnia gr. 3cm)d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna)e) oznakowanie pionowe drogif) opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Termin realizacji: lipiec 2011 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 84 213,16 złWykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul.…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Pachnowola
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PACHNOWOLANA ODCINKU 300 M Podstawowe parametry techniczne drogi:Długość odcinka drogi: 300 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyrównanie istniejących ubytków w podbudowie kruszywem łamanym o śr. gr. do 5 cm skropienie nawierzchni emulsją asfaltową wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 5 cm (warstwa ścieralna) Termin realizacji: lipiec 2011 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 34 126,35 złWykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń
Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowa
BUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. NR EW. 158) NA ODCINKU DŁ. 375,16 m OD DROGI NR 840 DO DZ. NR EW. 183 W MIEJSCOWOŚCI BOROWA Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 375 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m i 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiaroweb) roboty ziemnec) regulacja pionowa zaworów urządzeń podziemnychd) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechaniczniee) podbudowy z kruszyw łamanychf) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr. 4 cmg) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr. 4 cmh) ustawienie pionowych znaków drogowych Termin realizacji: kwiecień– czerwiec 2011…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Bronowice
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107502L W MIEJSCOWOŚCI BRONOWICE NA ODCINKU 450 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 450 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) oczyszczenie mechaniczne istniejącej stabilizacji betonowejb) skropienie nawierzchni emulsją asfaltowąc) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonowej mieszanką mineralno- asfaltową (średnia gr. 3cm)d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna)e) opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Termin realizacji: lipiec – sierpień 2011 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 87 102,82 złWykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy
Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kajetanów
WYKONANIE MODERNIZACJI KRUSZYWEM ŁAMANYM DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KAJETANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 620 m Podstawowe parametry techniczne drogi:Długość odcinka drogi: 620 mSzerokość nawierzchni z kruszywa łamanego: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnib) nawierzchnie tłuczniowe – warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa łamanego układanego za pomocą rozkładarki do mas bitumicznych Termin realizacji: wrzesień 2011 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 51 033,19 złWykonawca: Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Justyna Zadura, Góry 85A, 24 - 173 Markuszów
Budowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Góra Puławska
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107947L – UL. LEŚNA W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA OD KM 0+000,00 DO KM 421,50 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 421,5 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawcząb) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnychc) roboty ziemned) profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie) warstwy odsączające z piasku o gr.15 cmf) podbudowy betonowe o gr. 15 cmg) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonuh) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltowąi) nawierzchnie z mieszanek mineralno-…
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Jaroszyn
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107499L W MIEJSCOWOŚCI JAROSZYNNA ODCINKU 550 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 550 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawcząb) karczowanie pni koparką podsiębierną wraz z wywozemc) koryta gł. 20 cm wykonywane na poszerzeniach jezdnid) wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr.10 cme) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanychf) profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnig) skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltowąh) wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego mieszanką mineralno-…
Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku OSP w miejscowości Łęka
WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA Powierzchnia dachu: 254 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) rozebranie pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych oraz elementów więźby dachowejb) ułożenie na krokwiach foli paroprzepuszczalnejc) pokrycie dachu blachą trapezowąd) obróbki blacharskie z blachy powlekaneje) ocieplenie kominów ponad dachem z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej wraz z malowaniemf) montaż okna połaciowego i płotków przeciwśniegowychg) montaż rynien i rur spustowychh) montaż elementów wykończeniowych - podsufitka typu Siding Termin realizacji: maj 2011 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 35 613,98 złWykonawca: „ALCOT" Andrzej Wiak, Żerdź 22, 24-103 Żyrzyn
Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku OSP w miejscowości Gołąb
WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB Powierzchnia dachu: 235 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) rozbiórka pokrycia dachowego z papyb) rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowychc) naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną wierzchniego kryciad) ocieplenie kominów ponad dachem z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej wraz z malowanieme) montaż rynien i rur spustowychf) uzupełnienie tynków zewnętrznychg) deskowanie konstrukcji żelbetowej czapek kominowych, przygotowanie i montaż zbrojeniah) dwukrotne malowanie syreny alarmoweji) utylizacja papy Termin realizacji: maj – czerwiec 2011 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 22 330,97 złWykonawca: „K - Projekt" Konrad Szafranek, ul. Ogrodowa 36,…
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start