Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Jednostkowa zmiana miejscowego MPZP Gminy Puławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Puławy, dnia 17.12.2013 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY


 o przystąpieniu do sporządzenia:

1.Jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy”

2. Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w/w opracowania

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz.1235) - zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Puławy Uchwały Nr XXI/119/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy”.

 

Zmiana planu obejmuje teren nieruchomości oznaczonych nr ewid.: 3278/1; 3279/1; 3280/1; 3281/1; 3282/1; 3283/1; 3284/1; 3285/1; 3286/1; 3287/1; 3288/1; 3289/1; 3290/1; 3291/1; 3292/1; 3293/1; 3294/1; 3320; 3321; 3322; 3323; 3324; 3325; 3326; 3327; 3328; 3329; 3330; 3331; 3332; 3333; 3334; 3335; 3336 oraz częściowo 3611, położonych w miejscowości Gołąb, gmina Puławy.

Granice obszaru objętego zmianą zostały przedstawione na załączniku graficznym do Uchwały, który dostępny jest w Urzędzie Gminy Puławy oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Puławy http://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/.

 

Zainteresowani w terminie do dnia 17 stycznia 2014 r. mogą składać wnioski dotyczące obszaru objętego zmianami. Wnioski należy wnosić w formie pisemnej do Wójta Gminy Puławy na adres: Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy Puławy

Czytany 5525 razy