Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

DANE KONTAKTOWE

ul. Dęblińska 4
24-100 Puławy
woj. lubelskie
NIP: 7161747245
REGON: 430612948

Godziny pracy:

  • poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Pracownicy SAPO 

Dyrektor: Beata Niedziałek
tel. +48 (81) 889-05-34
faks +48 (81) 887-41-22
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Główna księgowa: Aneta Margol
tel. +48 (81) 889-05-31
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Księgowa: Agnieszka Kurpa
tel. +48 (81) 889-05-32
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W/z Dyrektor: Agnieszka Bociańska
tel. +48 (81) 889-05-34
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Specjalista ds. kadrowo-płacowych: Marta Szulowska
tel. +48 (81) 889-05-31
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zadania SAPO

Celem działalności jest realizacja zadań oświatowych zleconych przez organ prowadzący publiczne placówki oświatowe na terenie Gminy Puławy, a w szczególności zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej tych placówek. SAPO utworzona została na podstawie Uchwały Nr XX/109/95 Rady Gminy Puławy z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy.
Zadania realizowane przez SAPO zgodnie z Uchwałą Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Puławy z dnia 13 września 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Samorządowej Administracja Placówek Oświatowych:


I. Zadania SAPO w zakresie obsługi finansowej jednostek obsługiwanych obejmują:
1) obsługę wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników,
2) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac,
3) realizację zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych,
4) wydawanie zaświadczeń dla pracowników,
5) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej,
6) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.

II. Zadania SAPO w zakresie obsługi rachunkowości jednostek obsługiwanych obejmują prowadzenie rachunkowości, w tym:
1) realizację zadań głównego księgowego:
a) kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
2) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
3) rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych;
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych;
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
7) określenie zasad (polityki) rachunkowości.

III. Zadania SAPO w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnych jednostek obsługiwanych obejmują:
1) obsługę prawną,
2) prowadzenie akt osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych,
3) współpracę z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie sprawozdawczości statystycznej,
4) współpracę z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji,
5) koordynację spraw organizacyjno-administracyjnych dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych.

IV. Zadania SAPO w zakresie realizacji innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego, a zleconych do prowadzenia SAPO, w szczególności:
1) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych,
2) koordynowanie działań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
3) obsługa finansowo - księgowa oraz przyjmowanie zgłoszeń pracodawców o zawieraniu umów, z pracownikami młodocianymi i przygotowywanie decyzji o zwrocie kosztów kształcenia młodocianych,
4) przekazywanie danych do bazy Systemu Informacji Oświatowej,
5) organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
6) prowadzenie rejestru obowiązku nauki,
7) analizowanie i opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych jednostek obsługiwanych oraz aneksów sporządzanych w trakcie roku szkolnego pod kątem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w nich zawartych przed ich zatwierdzeniem przez Wójta Gminy Puławy,
8) obsługa administracyjno-organizacyjna komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
9) obsługa administracyjno-organizacyjna komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów obsługiwanych jednostek,
10) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Puławy,
11) obsługa wypłat stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów oraz wyprawek szkolnych,
12) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz kontrolą prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
13) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Puławy i zarządzeń Wójta Gminy Puławy dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych.

Czytany 12156 razy
Więcej w tej kategorii: Wykaz placówek oświatowych »