Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Projekty

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Puławy
W 2012 roku Gmina Puławy pozyskała dofinansowanie w wysokości 225 233,70 zł na realizację projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Puławy”. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany był w roku szkolnym 2012/2013 we…
"Radosna szkoła"
Gmina Puławy, która jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych, od roku 2009 korzysta ze wsparcia w ramach programu „Radosna szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych – w 2012 roku pomoce zakupiono do siódmej ostatniej placówki w Górze Puławskiej. W roku 2011 gmina po raz pierwszy wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Radosna szkoła” kosztów utworzenia i modernizacji dwóch placów zabaw przy szkołach podstawowych w: Borowej i Leokadiowie. Ostatecznie w 2011 roku została zrealizowana inwestycja tylko w Leokadiowie, ponieważ wyłoniony w drodze przetargu wykonawca nie wykonał w terminie placu…
Infrastruktura sportowa
Dzięki wsparciu zewnętrznemu Gmina Puławy wzbogaciła się w latach 2011-2012 o trzy nowoczesne obiekty sportowe, z których korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież z miejscowości Góra Puławska, Zarzecze oraz Gołąb. 1 września 2011 miało miejsce uroczyste otwarcie boiska sportowego wraz z bieżnią w Górze Puławskiej. Obiekt powstał przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wartość wszystkich prac, wraz z obsługą geodezyjną i nadzorem inwestorskim, wyniosła 326 499,86 zł. Koszty kwalifikowalne inwestycji to ponad 265 tys. zł. 80% tych kosztów sfinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007…
JUŻ PŁYWAM!
W 2014 roku ponad 160 uczniów klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puławy uczestniczy w bezpłatnych zajęciach nauki pływania realizowanych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki oraz Gminy Puławy. W pierwszej edycji projektu trwającej od kwietnia do czerwca w zajęciach uczestniczyło sześćdziesięcioro siedmioro uczniów. Kolejne zajęcia rozpoczną się wrześniu br. i weźmie w nich udział 95 uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 podejmą naukę w klasach III gminnych szkół podstawowych. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Ministerstwa Sportu i Turystyki…
"Książki naszych marzeń"
W roku szkolnym 2015/2016 szkoły podstawowe, dla których Gmina Puławy jest organem prowadzącym, przystąpiły do ogólnopolskiego projektu, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, pn. "Książki naszych marzeń". Celem tego projektu jest popularyzacja czytelnictwa oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród dzieci i młodzieży. Projekt umożliwił wybór i zakup książek, o których marzą uczniowie. Za pieniądze z Programu biblioteki szkolne zakupiły książki, które nie są podręcznikami, o łącznej wartości 9 940 zł. Gmina Puławy zapewniła wkład własny do projektu w wysokości 2498,03 zł. Zgodnie z założeniami programu nauczyciele naszych…
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
W roku 2016 szkolne biblioteki w Gminie Puławy, dzięki wsparciu finansowemu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, wzbogaciły się o liczne nowości wydawnicze. Do ośmiu bibliotek w szkołach podstawowych i gimnazjach trafiły książki i audiobooki zakupione w ramach realizacji rządowego programu. Celem realizacji programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Łączny koszt zakupu książek wyniósł 56 200 zł, z czego 80% stanowiło dofinansowanie z otrzymanej przez Gminę Puławy dotacji. Pozostałe środki w wysokości 11 240 zł stanowił wkład własny Gminy…