Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Aktualności

Ferie z profilaktyką w Szkole Podstawowej Zarzeczu
W ramach akcji „Ferie z profilaktyką 2014”, we współpracy z Inspektorem ds. patologii społecznych Panem Andrzejem Turlewiczem i dzięki wsparciu finansowemu ze strony Gminy Puławy, w Szkole Podstawowej w Zarzeczu uczniowie klas I-VI mieli możliwość uczestniczenia w plastycznych zajęciach profilaktyczno-wychowawczych. Zamiast siedzieć w domu przed telewizorami, czy monitorami komputerów mogli spędzić czas w sposób twórczy i w gronie kolegów. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych znalazła się grupa dzieci chętnych do wspólnego spędzenia czasu w szkole. Duże zróżnicowanie wiekowe nie stało na przeszkodzie do współpracy i wspólnej zabawy. Ogromna różnorodność materiałów plastycznych…
Ferie z profilaktyką w Publicznym Gimnazjum w Zarzeczu
Podczas tegorocznych ferii zimowych uczniowie z gimnazjum w Zarzeczu spotykali się z nauczycielami na zajęciach powtórzeniowych, konsultacjach indywidualnych, zajęciach przygotowujących do konkursów oraz doskonalących umiejętności interpersonalne. Młodzież uczestniczyła w profilaktycznych warsztatach psychoedukacyjnych, pod hasłem „W grupie czuję się bezpieczniej”. Podczas zajęć uczestnicy mogli wyraźniej dostrzec i głębiej zrozumieć nie tylko własne i cudze motywy, ale także relacje. Spotkania te były okazją do trenowania poprawnej komunikacji, asertywności, umiejętności negocjacyjnych, twórczego myślenia. Młodzież w bezpiecznym środowisku ćwiczyła otwartość w wyrażaniu myśli i uczuć dotyczących stosunków z osobami różniącymi się zainteresowaniami, stosunkiem do…
Zakup sprzętu sportowego
Na wniosek Pana Prezesa Klubu Sportowego „Hetman” Gołąb dotyczącego wsparcia finansowego realizacji zajęć sportowo rekreacyjnych dla młodzików młodszych, objętych opieką instruktorską klubu, oraz na wniosek opiekunów świetlicy wiejskiej w Borowej – Skokach z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmina zakupiła sprzęt sportowy tj. kompletny strój piłkarski dla całej drużyny z Gołębia oraz stół do tenisa stołowego wraz z kompletem rakietek i piłeczek. Wyposażenie posłuży młodzikom piłkarskim oraz mieszkańcom wsi Borowa i Skoki jako propozycja interesującego, alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, ukierunkowanego na rozwój aktywności fizycznej i zdrowotnej. Są to…
Projekt edukacyjny „Inny czyli Jaki?”
W marcu zakończyła się realizacja projektu profilaktycznego dla starszych klas Szkół Podstawowych w Gminie. Projekt edukacyjny „Inny czyli Jaki?”  - to warsztaty prowadzone przez trenerów mówiące o stereotypach, uprzedzeniach i wykluczeniach. Poruszał on problem akceptacji i szacunku dla „innych” w grupie. Pokazał dzieciom mechanizmy powstawania konfliktów na tym tle i sposoby na wypracowanie pokojowych zachowań. Zajęcia prowadzone były w formie przedstawienia krótkich scenek w wykonaniu trenerów poruszając tematykę uprzedzeń, rozmów i dyskusji na temat omawianego problemu, poprzez działania teatralne – pacynki i tworzenie scenek w którym agresja i odrzucenie zastępowane…
Wniosek do Ministerstwa Polityki Społecznej na program osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy” Edycja 2014.
Gmina Puławy złożyła wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Osłonowego. W tym roku aplikujemy o Priorytet IV – czyli udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Celem Projektu jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Gmina Puławy liczy blisko 12 tysięcy mieszkańców. Ze względu na swoje położenie  gmina znajduje się w strefie bezpośrednich wpływów miasta, kształtującego silne powiązania funkcjonalne poprzez miejsca pracy dla mieszkańców. Oprócz niewątpliwych zalet położenia gminy w pobliżu miasta Puławy sytuacja ta…
Gmina Puławy bierze udział w kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014”
Działalność kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014 oparta jest na atrakcyjnych pakietach skomponowanych z profesjonalnych materiałów profilaktyczno – edukacyjnych. W ciągu 13 lat istnienia kampanii z przekazem ZTU dociera już do 3/4 miast i gmin w Polsce! Zachowaj Trzeźwy Umysł jest najbardziej rozpoznawalną kampanią profilaktyczno – edukacyjną  realizowaną przez szkoły w całej Polsce. Kolorowe, nietuzinkowe materiały o charakterze prozdrowotnym, możliwość współzawodnictwa indywidualnego, klasowego czy szkolnego w konkursach, atrakcyjne autorskie nagrody oraz wiele pomysłów na imprezy towarzyszące - to atuty przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że propozycje przygotowane na 2014 rok spotkają się z…
Od 10 kwietnia 2014 r. w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy Puławy  w ramach udziału gminy w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przeprowadzone będą badania ankietowe„Młodzi i substancje psychoaktywne 2014” Łącznie przebadanych zostanie 100 uczniów z klas V podstawówki i 100 uczniów klas II gimnazjum. W szkołach podstawowych badanie będzie miało za zadanie zweryfikowanie przekonań i wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych. Badając młodzież gimnazjalną, ankieterzy skupią się na pomiarze zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz problemie dostępności tych substancji. Wspólne z pedagogami szkolnymi wybrano metodę przeprowadzenia badań, którą będzie kwestionariusz elektroniczny dostępny…
Doznajesz przemocy, lekarz ma obowiązek ci pomóc
Bardzo często lekarz jest tą osobą, która jako pierwsza dowiaduje się o przemocy w rodzinie. Pacjenci zgłaszają się do lekarzy z różnymi dolegliwościami , które mogą świadczyć o doznawaniu przemocy w rodzinie. Ci którzy doświadczają przemocy ze strony najbliższych, zazwyczaj nie wiedzą, że zgodnie z prawem mogą oczekiwać pomocy m. in. w gabinecie lekarskim.    Nowelizacja ustawy z 2010 roku włączyła do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poza Policją czy pomocą społeczną, także ochronę zdrowia. W sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie lekarz ma obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Ma ona…
Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne
Szanowni mieszkańcy Gminy Puławy Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił  telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim. Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się. Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny,…
Kolejną propozycją programu profilaktycznego, obejmującym zagadnienie tolerancji, przyjaźni i koleżeństwa dedykowany został przedszkolakom i klasom I – III ze szkół podstawowych naszej Gminy. Bajka „Wyprawa po skarb" to historia Jeża i Liska. Nasi bohaterzy wyruszyli w podroż pełną niebezpieczeństw. Muszą pokonać rzekę pełną piranii, wspinają się na szczyt góry, na której śpią żarłoczne orły, podróżują po pustyni pozbawionej wody, wkraczają do krainy Trolli, które żądają okupu za przejście po ich terytorium. W wyniku nieporozumienia ich przyjaźń zostaje poddana próbie. Bajka porusza zagadnienie przyjaźni. Pokazuje zalety współpracy, ale również konsekwencje samotnych…
Projekt "Gmina Puławy bez przemocy"
Miło nam poinformować, że w okresie IX –XII 2014 roku Gmina Puławy realizowała będzie Projekt „Gmina Puławy bez przemocy". Jest to zadanie publiczne wspierane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjów w Górze Puławskiej, Gołębiu i Zarzeczu. Celem Projektu jest niwelowanie zjawisk przemocy oraz podejmowanie działań pomocowych i profilaktycznych ukierunkowanych na młodzież Gimnazjalną z naszej Gminy.W ramach realizacji projektu, w szkołach objętych działaniami programu zorganizowany zostanie konkurs plastyczny…
Podsumowanie projektu "Gmina Puławy bez przemocy"
Od września do listopada br. Gmina Puławy realizowała projekt pod nazwą „Gmina Puławy bez przemocy”. Działanie to służyło profilaktyce i zapobieganiu przemocy wśród młodzieży i było wspierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu w szkołach gimnazjalnych naszej gminy cyklu warsztatów, pogadanek, prelekcji dotyczących przemocy rówieśniczej i sposobu rozwiązywania konfliktów. Ważnym działaniem w każdej szkole były „Pikniki profilaktyczne”, podczas których odbywały się spektakle profilaktyczne połączone z dramą. Tematyka przedstawianych scenek dotyczyła…
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start